Maatschappelijk transitiemanagement

U wilt koersen op wat een duurzame toekomst van uw organisatie vraagt.

Wij zien dat het voor organisaties moeilijk is om echt (samen) te veranderen. En dat is nu net wel wat duurzaamheid vraagt: afscheid nemen van oud gedrag, oude patronen, oude systemen en nieuwe dingen aangaan. Zowel bewuste als onbewuste factoren spelen daarbij een rol.

Maatschappelijk transitiemanagement is een verbindende veranderaanpak die zowel ingrijpt op bewust als onbewust gedrag. We ontwerpen eerst een netwerk van mensen. Als dat netwerk staat, en mensen met elkaar in gesprek zijn, brengen we duurzame verandering op gang met een samenspel van acties.

Dit kan een evenement zijn, een project, maar ook het opstellen van een samenwerkingsagenda, een verandertraject gericht op gedrag of het herkennen van patronen in de organisatie. We beginnen met gesprekken en luisteren óók naar wat niet wordt gezegd maar er wel is.

Meer weten: neem contact op met Femke Adriaens