Interview Kijk op het Noorden

Het decembernummer van Kijk op het Noorden staat in het teken van de energietransitie.

Lees het interview met Green Connections!