Duurzame buurten

In 2021 hebben alle gemeenten een warmtetransitievisie opgesteld. Daarna volgen wijkuitvoeringsplannen. In 2030 moeten de eerste bestaande buurten al aardgasvrij zijn. Dit vraagt veel van inwoners en betrokken partijen, zowel technisch, sociaal, organisatorisch als financieel.

Met al die complexiteit is de neiging om in te zoomen op deeloplossingen. Wij doen een pleidooi voor een sociale energietransitie. Want alleen slimme techniek gaat ons niet helpen om de gesprekken te voeren, om te luisteren naar de behoeften in de wijk of buurt, of om mensen, in nieuwe samenstellingen, te laten samenwerken rondom dit thema.

Een sociale energietransitie zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen en dat iedereen kan profiteren van de kansen die veranderingen met zich mee brengen. Wij zien de energietransitie als een hefboom om een duurzame, inclusieve beweging op gang te brengen en waarin er voor iedereen ruimte is voor meer wooncomfort, groeiende werkgelegenheid, meer veiligheid in de buurt en een verbeterde financiële basis voor alle huishoudens.

Wij kunnen buurten begeleiden en van kennis voorzien om een goede gesprekspartner te zijn van de gemeente. Wij kunnen buurten helpen te “bewondernemen”: op zoek gaan naar de kracht van de wijk en dat verbinden aan de energietransitie.

Wat doen we nog meer?