Participatie en kleine evenementen

Zowel in buurten, bedrijven en overheid, zijn er koplopers, meelopers én mensen die je op een andere manier moet betrekken. Wij denken mee, reiken contacten, handvatten en methodes aan, zodat mensen de benodigde kennis opdoen en zelf aan de slag kunnen. Wij kunnen gemeentes helpen met het activeren van inwoners en het betrekken van alle groepen in de samenleving.

Evenementen brengen reuring en energie: bij een evenement betrek je meteen veel mensen. Die gaan op een speelse manier met duurzame maatregelen aan de slag. Soms begint dat klein, bijvoorbeeld met een gezamenlijke moestuin of een wijkplatform.

We zien drie opgaves:

  1. Hoe start je? Wij zien een groeiende belangstelling in buurten en organisaties om te veranderen en zelf met duurzaamheid (energie besparen, voedsel, autodelen, zonnepanelen inkopen) aan de slag te gaan, maar dat veel mensen nog niet goed weten hoe te beginnen.
  2. Hoe kom je verder? Ook zien we vaak dat na een paar losse projecten, de opschaling en verbreding uitblijft of dat koplopers in hun omgeving tegen weerstand of stilstand aanlopen.
  3. Hoe doet iedereen mee? De energietransitie biedt kansen voor iedereen, maar niet iedereen heeft dezelfde toegang tot die kansen. Inclusiviteit vraagt speciale aandacht en concretisering. Hierin denken we graag mee.

Wat doen we nog meer?